Huize Levensruimte

Academie

In samenwerking met de Sportdienst Scherpenheuvel-Zichem organiseren we trainingen, waarin we al spelend en bewegend met kinderen en jongeren aan de slag gaan rond sociale vaardigheden (voor data en prijzen zie folder).

Spelen is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs leren ze zichzelf en de wereld om hen heen kennen. Door spel en beweging gaan kinderen aan de slag rond relaties, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, leren omgaan met grenzen, zich weerbaar opstellen, op een positieve manier opkomen voor zichzelf. Met de trainingen die wij aanbieden, trachten we voor elke leeftijd op een gepaste manier in te spelen op deze elementen door een veilige en uitdagende experimenteerruimte te creëren.

Hieronder wordt elke training beknopt omschreven:

Sherborne (0,5 t.e.m. 2,5 jaar)

In de sessies Sherborne gaan we al spelend en bewegend met ouder en kind aan de slag om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Niet enkele de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de band tussen ouder en kind staan centraal. Door middel van lichaamscontactspelletjes leert je kind nieuwe vaardigheden en verkent het de ruimte om zich heen. Door afwisselend samen te werken, voor elkaar te zorgen of je kracht tegen elkaar te gebruiken groeit het zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Spelenderwijs leren kind en ouder hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen uiten door middel van lichaamstaal. De sessies Sherborne staan open voor alle kinderen tussen 6 maanden en 2,5 jaar en hun ouders (of grootouders, peter of meter, …), die zin hebben om samen te bewegen.

Samen bewegen met je kind (2,5 t.e.m. 6 jaar)

We zetten het samen bewegen met ouders verder voor kinderen t.e.m. 6 jaar. We baseren ons hiervoor eveneens op de principes van Sherborne, maar gaan steeds op zoek naar oefeningen die aansluiten bij de betreffende leeftijdsgroep. Vanzelfsprekend worden de oefeningen gaandeweg meer uitdagend en wordt de relatie tussen ouder en kind stilaan opengebroken naar de groep van leeftijdsgenootjes.

Kiezel & Druppel (7 t.e.m. 9 jaar)

In Kiezel & Druppel leren kinderen aanvoelen wanneer en hoe ze zich kunnen ontspannen, hoe ze stevig in hun schoenen kunnen staan en wat ze kunnen uitstralen met hun stem en ogen. Kinderen ervaren dat iedereen eigen talenten heeft, leren verschillen respecteren, enz. Bovendien werken we rond basisgevoelens als blij, bang, boos en verdrietig. Kortom, kinderen zetten de eerste stappen in een training rond sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Rots & Water (10 t.e.m. 13 jaar)

Rots & Water is een vaardigheidstraining waarin we al spelend en bewegend met een groep jongeren werken rond sociale vaardigheden. Het programma biedt die fysieke elementen die nodig zijn om goed gebruik te maken van de krachten in je lichaam. Door je lichaam beter te voelen weet je beter wat er in je omgaat en wat je wel of niet wil. De focus ligt op het aanleren van een respectvolle houding voor jezelf en anderen. Respect in de dagelijkse omgang met elkaar, maar ook tijdens moeilijke momenten, stresssituaties of conflicten.

Rots & Water Groepsspelen (10 t.e.m. 20 jaar)

Daarnaast bieden we voor jongeren, die reeds Rots & Water gevolgd hebben of tegelijkertijd volgen, Groepsspelen aan, waarbij we variëren op de basisoefeningen, meer competitiespelen inbouwen en verschillende materialen gebruiken. De jongeren leren de tips uit de basistraining van Rots & Water inzetten in meer gevorderde oefeningen en groepsspelen. We dagen hen uit om creatieve oplossingen te zoeken, samen te werken en sportief om te gaan met winnen en verliezen.

Bewegingsexpressie (10 t.e.m. 20 jaar)

Ook in bewegingsexpressie bouwen we verder op de Rots & Watersessies en dagen we jongeren verder uit om op zoek te gaan naar nieuwe creatieve bewegingen en trachten we (oude en nieuwe) bewegingen steeds beter onder controle te krijgen. We vermengen gekende oefeningen met invloeden uit dans en yoga. Het draait hierbij vooral om de rust die je kan vinden in de beweging en de kracht van lichaamstaal. Dicht bij onszelf of in contact met anderen laten we ons meevoeren in de flow van de beweging. We bieden bewegingsexpressie aan voor kinderen vanaf 10 jaar die ook Rots & Water volg(d)en.

Parkour (10 t.e.m. 20 jaar) – toekomstig aanbod

In de toekomst willen we tevens parkour als afzonderlijke training aanbieden. We benaderen ook dit aanbod als een vervolgtraining en bouwen hierbij opnieuw verder op de Rots & Watersessies. De doelen zijn gelijkaardig als in bewegingsexpressie, maar worden in een andere vorm aangereikt. Met parkour leren we ons immers snel en efficiënt in een omgeving voortbewegen, waarbij we gebruik maken van de obstakels en hindernissen die we tegenkomen. We vullen Rots & Wateroefeningen aan met allerlei technieken om te springen, klimmen, klauteren, ons evenwicht te bewaren, enz.

We willen parkour eveneens aanbieden voor kinderen vanaf 10 jaar die ook Rots & Water volg(d)en.