Huize Levensruimte

Sportclub

Met onze sportclub “ADKRA Adventure & Sport” gooien we de deuren open en maken we ons beweegaanbod bereikbaar voor alle kinderen en jongeren uit de buurt. Het maakt niet uit of je wil deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining, een adventure activiteit of een dansles. We bieden ze allen via onze sportclub aan.

In de sportclub van ADKRA staat sportplezier centraal. Waar mogelijk zullen we de kans niet laten liggen om jongeren te stimuleren om duurzaam te sporten en eventueel door te schuiven naar een sporttak-specifieke club. Toch zijn dit geen expliciete doelstellingen van onze sportclub. We willen veeleer een plek creëren waar kinderen, jongeren en gezinnen graag zijn, talenten ontdekken en goed in hun vel zitten.

Sporten vertrekt voor ons vanuit een brede lichamelijke en motorische basis, een brede sociaal-emotionele ontwikkeling, focus op plezier (i.p.v. presteren) en kansen om ten volle te participeren. Deze uitgangspunten komen duidelijk terug in ons sportprogramma, dat weinig sporttak-specifiek en uitsluitend recreatief is.

ADKRA Adventure & Sport is aangesloten bij G-sport Vlaanderen. 

G-sport Vlaanderen is een erkende en gesubsidieerde sportfederatie met een aanbod voor alle sporters met een beperking of kwetsbaarheid. Ze is er voor alle niveaus, van initiatie tot topsport, en stimuleert het sporten in georganiseerd clubverband.

ADKRA Adventure & Sport omschrijft ‘kwetsbaarheid’ als het ervaren van moeilijkheden of drempels waardoor kinderen en jongeren (tijdelijk) moeizaam aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, op school, bij de jeugdbeweging of sportclub. Als ouder maak je je m.a.w. zorgen omtrent de ontwikkeling van jouw kind.

ADKRA Adventure & Sport is een inclusieve sportclub die open staat voor alle kinderen en jongeren, al dan niet in een kwetsbare situatie.

Ons clubreglement kan je hier vinden.

De privacy-verklaring kan je hier raadplegen.

Dit project wordt gesteund door het Nike Community Impact Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en Sport Vlaanderen.