Huize Levensruimte

Orthopedagoog

  • Aansturing en supervisie van de organisatie op pedagogisch vlak.
  • Coördinatie en samenwerking tussen de verschillende deelwerkingen op pedagogisch vlak.
  • Coördinatie van het opnamebeleid.
  • Opvolging hulpverleningstrajecten.