Aan de slag bij ons 

Stageaanvraag

Zou je volgend schooljaar graag stage bij ons lopen?

Vul dan onderstaand stageformulier in. Let op, wij gaan niet in op stageaanvragen van eerstejaarsstudenten.

In VW zijn de stageplaatsen voor het eerste semester volzet.

In JW zijn de stageplaatsen voor het hele schooljaar reeds volzet.

Via onze website kan je kennismaken met onze visie en de deelwerkingen. Motiveer bijgevolg goed in welke deelwerking jij graag stage zou lopen.

Stageaanvragen kunnen enkel ingediend worden via dit formulier.

Na jouw kandidatuurstelling nodigen wij je zo spoedig mogelijk uit ter kennismaking en om een vragenlijst in te vullen.

Wanneer uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de nodige basiscompetenties (basisvaardigheden/-inzichten/-attitudes) aanwezig zijn, wordt de kandidaat vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie kan je ook steeds bij de verantwoordelijke van de betreffende deelwerking terecht op het nummer 013/772075 of via e-mail:

Scholen kunnen ook steeds met één van de teamverantwoordelijken contact opnemen.

Stageformulier

Persoonlijke gegevens

Domicilieadres

 


 

 

Opleiding

 

Stage

Bij welke werking van Huize Levensruimte wil je graag stage doen?

Uitgebreide omschrijving van je motivatie

Waarom wil je in Huize Levensruimte stage lopen? Waarom interesseert onze voorziening jou precies?
Waarom kies je hierboven voor deze specifieke werking?
Waarom zouden we jou als stagiair moeten aantrekken?
Zijn er bepaalde vaardigheden waarin je uitblinkt of waarin je zou willen uitblinken?
Eerdere ervaringen, interessegebied (kleuters, lagere schoolkinderen, pubers, jongvolwassenen), …

Periode stage

 

Privacyverklaring

(zie voetnoot website)