Individuele hulpverlening

Vermits je iemand bent met een heel eigen (gezins)geschiedenis, eigen behoeften, eigen wensen, eigen mogelijkheden en moeilijkheden heb je steeds recht op een persoonlijke begeleiding.

Binnen deze individuele hulpverlening zijn je individuele begeleider, de individuele begeleider van je ouders en hulpverleningscoördinator drie belangrijke mensen. We noemen ze ‘het subteam’.

Gericht op jou, je gezin, je omgeving, …

We luisteren naar jouw verhaal en het verhaal van je ouder(s), broer(s), zus(sen), en de hulpvraag van mogelijks je consulent en eventueel jeugdrechter.
 
We bieden jou hulp aan, bijvoorbeeld wanneer je het moeilijk hebt met iets, wanneer je vragen hebt,… maar ondersteunen tegelijk je ouders om, eventueel samen met andere personen, zo goed mogelijk voor je te zorgen. En verder trachten wij zoveel mogelijk samen te werken met belangrijke personen uit je familie, je buurt, je school,….
 
De begeleiding kan een gesprek zijn alleen met jou, alleen met je ouders of een gezinsgesprek.

Op maat

Samen met jou en je ouders wordt bekeken waarmee we kunnen helpen. Samen proberen we inzicht te krijgen in de situatie: wat zijn de krachten, wat doet het goed lopen, wat zijn de hindernissen, waar en wanneer loopt het fout?
 
Ons doel is jou en je gezin te helpen, zodat het weer aangenaam is om samen te leven.

Gericht op je opvoeding

We volgen op hoe je opvoeding verloopt. We luisteren naar de verwachtingen van jou en je ouders wat betreft het omgaan met elkaar, regels en afspraken, school/werk, vrienden, vrije tijd, toekomst… We staan stil bij wat goed loopt en zoeken samen oplossingen bij moeilijkheden.