Hoe start mijn begeleiding?

Een eerste kennismaking met Huize Levensruimte gebeurt steeds met een gesprek bij jou thuis of via een bezoek aan onze organisatie.

In dit kennismakingsgesprek krijgen jij en je ouders eerst uitgebreid informatie over hoe er gewerkt wordt, hoe de begeleiding zal verlopen en eventueel hoe een leefgroep er uitziet. Samen met jou, je ouders en eventueel andere hulpverleners gaan we na of wij een oplossing kunnen bieden voor jou. Als iedereen akkoord is, kan een begeleiding gestart worden. Als dit niet het geval is, dan zal er verder gezocht worden naar een andere oplossing.