Waar kan ik nog terecht?
 

Politie 101  
Kinder-en jongerentelefoon, Awel 102 www.awel.be
Tele-onthaal 106 www.tele-onthaal.be
Één meldpunt voor alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling”: 1712  
Zelfmoordpreventie 02 / 649 95 55 www.preventiezelfdoding.be
De druglijn 078 / 15 10 20 www.druglijn.be
Vragen of klachten over de Bijzondere Jeugdbijstand JO-lijn 0800 / 900 33  
    www.sensoa.be
CAW / JAC   www.jac.be
Gegevensbeschermings-autoriteit   https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/