Wie begeleidt mij?

Binnen je begeleiding zijn je begeleiders en hulpverleningscoördinator belangrijke mensen.

Zij maken op hun beurt deel uit van een team door wie zij mee ondersteund worden om de begeleiding van je gezin zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom zullen zij op geregelde tijdstippen overleg plegen met dat team en daarvoor noodzakelijke gegevens over je gezin met de andere teamleden uitwisselen.

Begeleiders

In de eerste plaats is het belangrijk dat je ouders geholpen worden om voor jou en je opvoeding te zorgen. Daarnaast is het dikwijls ook nodig dat ouders geholpen worden om voor zichzelf of voor andere dingen (zoals een huis, inkomen,…) te zorgen en daar kunnen de begeleiders allemaal bij helpen. Maar die begeleiders gaan zeker en vast ook met jou praten, naar jou luisteren, samen met jou iets doen. En zij doen waarschijnlijk ook gesprekken en activiteiten met jullie allemaal samen.

De hulpverleningscoördinator

Deze persoon zoekt samen met de begeleiders (en de andere teamleden) naar een goede manier om jouw begeleiding en die van je gezin waar te maken.

Hij/zij doet het kennismakingsgesprek met jullie om zo een beeld te krijgen van wat jullie anders zouden willen, schrijft het handelingsplan en de evolutieverslagen, leidt de besprekingen van het handelingsplan en de evolutieverslagen en vergadert op regelmatige tijdstippen met je begeleiders.

Zelf kan je ook steeds beroep doen op deze persoon voor een gesprek, een vraag,…