Verblijf in een leefgroep

Voor wie?

Wanneer je tijdelijk niet meer thuis kan wonen, proberen wij je in onze leefgroep zo goed mogelijk op te vangen, te begeleiden en kansen te bieden om te groeien.

Je kan bij ons tot rust komen en wat verder afstaan van de problemen. Het geeft jou en je omgeving de gelegenheid om alles eens rustig op een rijtje te zetten, bepaalde problemen op te lossen, de relatie met je ouders opnieuw te herstellen of verder te groeien naar meer zelfstandigheid,

Hoeveel dagen?

Het aantal dagen dat je per week in de leefgroep verblijft, wordt individueel afgesproken.
In TeCeR kan dit maximum vier nachten per week.

En mijn ouders en familie?

Je ouders en belangrijke mensen uit jouw omgeving blijven zoveel mogelijk betrokken in je dagelijks leven. Dit houdt in dat beslissingen over je opvoeding zoveel mogelijk door of samen met je ouders genomen worden, bijvoorbeeld je studiekeuze.

Ook steunen we je ouders en andere belangrijke personen, om zoveel mogelijk contact met je te houden. Familiecontacten kunnen voor iedere jongere anders zijn: bezoek ter plaatse in Huize Levensruimte, bezoek bij je thuis voor een dag, één of meerdere weekends bij je thuis, een deel van de vakantie bij je thuis, … . Er wordt ook met jou en je ouders (en familie) afgesproken of en wanneer er contact kan zijn met elkaar via telefoon en / of internet.

Wij trachten zoveel mogelijk samen te werken met belangrijke personen uit je familie, je buurt, je school, …

Wie begeleidt mij?

Begeleidend team

Je begeleiders zijn naast de andere jongeren in de leefgroep de mensen waarmee je hier samenleeft.

Bij deze mensen kun je terecht voor een babbel, een klein of groot probleem, een vraag,… Zij bieden je een luisterend oor of een helpende hand.

Zij dragen ook zolang je hier bent verantwoordelijkheid en zorg over jou en over de groep waarin je verblijft. Zij kunnen je wijzen op je gedrag (zowel in als buiten de leefgroep) en op het naleven van de afspraken. Het is hun opdracht van steeds op de hoogte te zijn waar en met wie je omgaat en daar afspraken met jou rond te maken.

Omdat al de mensen van het team samen verantwoordelijk zijn voor je begeleiding, is het nodig dat zij met elkaar overleg plegen en de meeste gegevens over jou (belangrijke gebeurtenissen, afspraken die ze op een bepaald moment met jou maken,…) aan elkaar doorgeven. Ze staan onder leiding van een teamverantwoordelijke, waarbij je ook steeds met vragen terecht kan.

Individuele begeleiders

Er zijn twee begeleiders van je leefgroep die jou en je gezin individueel begeleiden.

Zij zullen veel met je praten, overleggen, afspraken maken, bepaalde activiteiten doen,… Verder gaan zij overleggen met je ouders, samen met je ouders begeleidingsmomenten doen,…

Zij zorgen er ook voor dat alle noodzakelijke gegevens over jou en je begeleiding opgeschreven en bijgehouden worden in de leefgroep.

De hulpverleningscoördinator

Deze persoon zoekt samen met de twee individuele begeleiders (en de andere begeleiders van de leefgroep) naar een goede manier om jouw begeleiding en die van je gezin waar te maken.

Hij/zij doet samen met de teamverantwoordelijke het kennismakingsgesprek met jullie om zo een beeld te krijgen van wat jullie anders zouden willen. Dit wordt het doel van onze begeleiding.

In het handelingsplan en de evolutieverslagen zal de hulpverleningscoördinator samen met jullie schrijven hoe jullie dit doel willen bereiken. Op regelmatige tijdstippen wordt dit met de verwijzer besproken.

Logistieke medewerkers

Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor alle huishoudelijke karweien in je leefgroep: onderhoud van het gebouw, voorbereiding van de maaltijden, wassen van je kleding,… Indien dit nodig is, helpen zij de begeleiders ook bij andere taken.

In verband met die huishoudelijke zaken en wanneer zij worden ingeschakeld in de begeleiding van de leefgroep kunnen ook zij je wijzen op je gedrag, opdrachtjes laten uitvoeren,… Kortom, dan dragen zij ook de zorg over jou.