Voor wie?

Crisishulp wordt gegeven als er zich in jouw gezin een ernstige crisissituatie voordoet.

Een crisissituatie?

Een crisissituatie wil zeggen dat het thuis behoorlijk mis gaat: er wordt steeds ruzie gemaakt; er is geen begrip meer voor elkaar; de omgeving maakt zich zorgen; de sfeer thuis is voortdurend gespannen; het is moeilijk voor je ouders om nog voor jou en/of je broers en zussen te zorgen; er zijn meer contacten met de politie; iemand heeft het gevoel thuis weg te willen;…

De maat is vol. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, want als er niets verandert, wordt het erg moeilijk om als gezin samen te blijven.