Voor wie?

In TeCeR (afkorting van Thuisbegeleiding met Crisishulp en Residentieel verblijf) worden jongeren, die grotendeels thuis verblijven, en hun gezin begeleid. Dat kan voor jongeren tot 18 jaar.