Ouders

Crisishulp

Voor wie?

Crisishulp wordt gegeven als er zich in jouw gezin een ernstige crisissituatie voordoet.

Een crisissituatie wil zeggen dat het thuis behoorlijk mis gaat: er wordt steeds ruzie gemaakt; er is geen begrip meer voor elkaar; de omgeving maakt zich zorgen; de sfeer thuis is voortdurend gespannen; het is moeilijk om nog voor jouw kinderente zorgen; er zijn meer contacten met de politie; iemand heeft het gevoel thuis weg te willen;…

De maat is vol. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, want als er niets verandert, wordt het erg moeilijk om als gezin samen te blijven.

Wat doen jullie?

We willen met je gezin samenwerken om tot verandering te komen waardoor jullie weer samen verder kunnen. Samen trachten we de aanleidingen van de crisis ongedaan te maken.

Dit kan door: praktische hulp, je begeleiden in het omgaan met je kinderen, zoeken naar hoe er beter gepraat kan worden met elkaar, zoeken naar hoe er terug rust kan komen,... 

We proberen steeds zo veel mogelijk aan te sluiten bij de vragen van je gezin.

Ofwel wordt jouw gezin kortdurend thuis begeleid, ofwel kunnen jouw kinderen gedurende een korte tijd in de leefgroep terecht.

Crisisbegeleiding

Een vaste begeleider komt gedurende een korte periode meerdere keren per week bij jullie thuis hulp en steun geven om de crisis op te lossen.
Deze begeleider heeft contact met elk gezinslid en eventueel andere belangrijke personen in de omgeving. Samen proberen jullie de crisissituatie blijvend op te lossen.

Voor meer info over thuisbegeleiding, klik hier

Crisisopvang in een leefgroep

Wanneer je kind best tijdelijk opgevangen wordt in de leefgroep willen we jullie eerst en vooral de kans geven om even op adem te komen.

Daarna bekijken we samen met je gezin wat er aan je situatie veranderd kan en moet worden, zodat jullie gezin weer snel terug samen kan zijn. Het verblijf in een leefgroep is bijgevolg steeds beperkt in duur. Hoe lang je kinderen er blijven verschilt per situatie. We bespreken dit samen met jullie en bekijken hierbij hoe de situatie evolueert. 

Voor meer info over verblijf in een leefgroep, klik hier.