Huize Levensruimte

Individuele hulpverlening

Elke gezin(slid) krijgt binnen Huize Levensruimte een persoonlijke begeleiding.

Tijdens individuele begeleidingsmomenten geven wij aandacht aan jullie eigen (gezins)geschiedenis, eigen specifieke vragen en wensen, eigen mogelijkheden en moeilijkheden.

Binnen deze individuele hulpverlening zijn je individuele begeleider, de individuele begeleider van je kinderen en hulpverleningscoördinator drie belangrijke mensen. We noemen ze ‘het subteam’.

Gericht op jou, je gezin, je omgeving, …

We luisteren naar jouw verhaal en het verhaal van je kinderen, en de hulpvraag van mogelijks jullie consulent en eventueel jeugdrechter.

We ondersteunen jou om, eventueel samen met andere personen, zo goed mogelijk voor je kinderen te zorgen en bieden jou hulp waar nodig en mogelijk. En verder trachten wij zoveel mogelijk samen te werken met belangrijke personen uit de familie, buurt, school van de kinderen, … . 

Op maat

Samen met jou en je kinderen wordt bekeken waarmee we kunnen helpen. Samen proberen we inzicht te krijgen in de situatie: wat zijn de krachten, wat doet het goed lopen, wat zijn de hindernissen, waar en wanneer loopt het fout?

Ons doel is je gezin te helpen, zodat het weer aangenaam is om samen te leven.

Gericht op je opvoeding

We volgen op hoe de opvoeding verloopt. We luisteren naar de verwachtingen van jou en je kinderen wat betreft het omgaan met elkaar, regels en afspraken, school/werk, vrienden, vrije tijd, toekomst… We staan stil bij wat goed loopt en zoeken samen oplossingen bij moeilijkheden.