Huize Levensruimte

 

Wil jij je inzetten als vrijwilliger?

Bekijk dan onderstaande advertenties.

Wil je graag meer informatie?

Neem contact op met Lisette Vanderstraeten, vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerking.

Telefonisch: 0498/ 31 00 40

Mail: vrijwilligers@huizelevensruimte.be

Wat kan je als vrijwilliger verwachten van Huize Levensruimte?

 • Ondersteuning vanuit het team of de dienst waar je als vrijwilliger wordt aan toegevoegd.
 • Ondersteuning vanuit de vrijwilligerswerking van Huize Levensruimte (vorming, randactiviteiten, luisterend oor,…).
 • Een vrijwilligersverzekering.

Vrijwilliger dagbesteding

Wij zoeken een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op vlak van

DAGEBESTEDING: activiteiten plannen en ondersteunen binnen de dagbesteding van jongeren die (tijdelijk) geen school bezoeken en nood hebben aan een daginvulling.

Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die:

 • Zich minstens één of een halve dag per week kan vrijmaken
 • Interesses, hobby’s, talenten heeft die hij of zij wil en kan delen met de jongeren
 • Regelmaat en voorspelbaarheid hoog in het vaandel draagt
 • Voldoening kan halen uit kleine gebaren, uit het samen met jongeren en andere volwassenen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • Discreet en betrokken is.

Vrijwilliger activiteitenaanbod in leefgroep

TeCeR, een deelwerking van Huize Levensruimte, is voor haar leefgroep op zoek naar een vrijwilliger.

In deze leefgroep verblijven 7 jongeren (soms aangevuld met een crisisopname). De jongeren gaan nog veel naar huis, maar op weekdagen verblijven ze in de leefgroep.

De leeftijd van de jongeren varieert: van lagere schoolleeftijd (vanaf 4de leerjaar) tot puberleeftijd.

De avonden in de leefgroep zijn vaak druk gevuld met het eetmoment, studie, bad- en slaapmoment. Begeleiders doen daarnaast een aanbod naar de jongeren in de vorm van samen een spelletje spelen, een dessertje maken, enz. Maar de begeleiders hebben ook allerlei praktische beslommeringen (bijv. telefoonoproepen beantwoorden) die in orde moeten gebracht worden.  

Voor de leefgroep zou het daarom een meerwaarde zijn als een vrijwilliger een aanbod zou kunnen doen naar de jongeren. Hij of zij kan zich enkel focussen op dit aanbod en hoeft niet met praktische zaken bezig te zijn.

 • Frequentie: af te spreken in onderling overleg
 • Tijdstip: op dinsdag- of donderdagavond.
 • Welk aanbod? De vrijwilliger kan mee nadenken op welke manier zijn of haar aanbod vorm kan krijgen.

Wat wordt van jou verwacht?

Je bent iemand die

 • zich houdt aan de afspraken die met jou gemaakt worden over je vrijwilligerswerk (er wordt hier rekening gehouden met je privé- en/of beroepsleven en met hetgeen je zelf wenst en aankan);
 • voldoening kan halen uit kleine gebaren, uit het samen met andere mensen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • discreet en betrokken is, een luisterend oor biedt.

Vrijwilliger vervoer

Huize Levensruimte zoekt een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op vlak van VERVOER van een kind / een jongere naar een hobby, naar therapie,…

Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die:

 • zich één avond per week / om de veertien dagen (afhankelijk van de activiteit) gedurende enkele uren kan vrijmaken;
 • beschikt over een rijbewijs B;
 • voldoening kan halen uit kleine gebaren, uit het samen met andere mensen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • discreet en betrokken is, een luisterend oor biedt.

Vrijwilliger gezinsbegeleiding

Voel jij je betrokken bij gezinnen die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Denk je iets te kunnen betekenen voor deze gezinnen? Dan kan jij misschien aan de slag gaan als vrijwilliger in één van de gezinnen die begeleid worden vanuit Huize Levensruimte.

Binnen de thuisbegeleiding kan je ondersteuning bieden op huishoudelijk vlak of een buddy zijn voor (één van de) ouders of een activiteit doen met een kind of …

Thuisbegeleiding gebeurt in de thuisomgeving van het gezin.


Wat verwacht Huize Levensruimte van jou?

 • Je gelooft in de groeimogelijkheden van mensen en respecteert hen. Je gaat in dialoog met hen en geeft hen maximale beslissingsbevoegdheid. Je kunt je steentje ertoe bijdragen om hun competenties en mogelijkheden te versterken.
 • Je bent discreet en betrokken, je biedt een luisterend oor.
 • Je bent betrouwbaar en houdt je aan de afspraken die met jou en het gezin gemaakt worden over je vrijwilligerswerk (er wordt hier rekening gehouden met je privé- en/of beroepsleven en met wat je zelf wenst en aankan).
 • Je haalt voldoening uit kleine gebaren, uit het samen met andere mensen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • Je bent minimum 25 jaar oud.