Huize Levensruimte

 

Wil jij je inzetten als vrijwilliger?

Bekijk dan onderstaande advertenties.

Wil je graag meer informatie?

Neem contact op met Lisette Vanderstraeten, vrijwilliger en coördinator vrijwilligerswerking.

Telefonisch: 0498/ 31 00 40

Mail: vrijwilligers@huizelevensruimte.be

Wat kan je als vrijwilliger verwachten van Huize Levensruimte?

 • Ondersteuning vanuit het team of de dienst waar je als vrijwilliger wordt aan toegevoegd.
 • Ondersteuning vanuit de vrijwilligerswerking van Huize Levensruimte (vorming, randactiviteiten, luisterend oor,…).
 • Een vrijwilligersverzekering.

Vrijwillliger gezin Vorst

De Thuisbegeleidingsdienst van Huize Levensruimte (TeCeR) zoekt vrijwilligers die, in samenwerking met de professionele begeleider, een gezin kunnen ondersteunen in de opvoeding van de kinderen.

Het is een gezin met 5 kinderen waarvan de moeder er grotendeels alleen voor staat. Het gezin woont in Vorst-Laakdal.

Wij zoeken hiervoor:

 • iemand om de moeder op zondagnamiddag enkele uren te helpen zorgen voor de kinderen.
 • iemand die af en toe eens komt babysitten op kinderen van het gezin.
 • iemand bij wie één van de kinderen tijdens de weekends eens mag komen klussen (timmert zeer graag).

Wat wordt verwacht van de vrijwilliger?

 • Je bent betrouwbaar en je houdt je aan de afspraken die met jou en het gezin gemaakt worden
 • Je voelt je betrokken op gezinnen die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden.
 • Je gelooft in de groeimogelijkheden van mensen en respecteert hen. Je gaat in dialoog met hen en geeft hen maximale beslissingsbevoegdheid. Je kunt je steentje ertoe bijdragen om hun competenties en mogelijkheden te versterken.
 • Je bent discreet en betrokken, je biedt een luisterend oor.
 • Je haalt voldoening uit kleine gebaren, uit het samen met andere mensen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • Je bent minimum 25 jaar oud.

Vrijwilliger dagbesteding

Wij zoeken een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op vlak van

DAGEBESTEDING: activiteiten plannen en ondersteunen binnen de dagbesteding van jongeren die (tijdelijk) geen school bezoeken en nood hebben aan een daginvulling.

Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die:

 • Zich minstens één of een halve dag per week kan vrijmaken
 • Interesses, hobby’s, talenten heeft die hij of zij wil en kan delen met de jongeren
 • Regelmaat en voorspelbaarheid hoog in het vaandel draagt
 • Voldoening kan halen uit kleine gebaren, uit het samen met jongeren en andere volwassenen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • Discreet en betrokken is.

Vrijwilliger die berbers spreekt

De Verticale Werking zoekt voor één van de kinderen een vrijwilliger die Arabisch /Berbers kan spreken.

Berbers was de moedertaal van het kind en het kind vindt het belangrijk om deze taal niet te verleren.

Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die:

 • op regelmatige basis (2 wekelijks, 1 maal per maand) naar de leefgroep komt om tijdens een individuele activiteit met het kind met elkaar te communiceren in het berbers.
 • regelmaat en voorspelbaarheid hoog in het vaandel draagt
 • voldoening kan halen uit kleine gebaren
 • discreet en betrokken is.

Vrijwilliger die studiebegeleiding doet

De Jongerenwerking zoekt geregeld, in de weken die voorafgaan aan de examens, een vrijwilliger die samen met een jongere de leerstof van bepaalde vakken kan komen instuderen.

Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die:

 • zich in die periode, één of enkele avond(en) in de week gedurende enkele uren kan vrijmaken;
 • (vanuit een lerarenopleiding) kennis heeft van een aantal vakken;
 • voldoening kan halen uit kleine gebaren;
 • discreet en betrokken is, een luisterend oor biedt.

Vrijwilliger vervoer

Huize Levensruimte zoekt geregeld een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op vlak van VERVOER van een kind / een jongere naar een hobby, naar therapie,…

Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand die:

 • zich één avond per week / om de veertien dagen (afhankelijk van de activiteit) gedurende enkele uren kan vrijmaken;
 • beschikt over een rijbewijs B;
 • voldoening kan halen uit kleine gebaren, uit het samen met andere mensen gewone alledaagse dingen te doen,…
 • discreet en betrokken is, een luisterend oor biedt.

Als je interesse hebt om vervoer te doen wordt, nadat jij je kandidaat hebt gesteld, nagevraagd bij de verschillende werkingen of er op dat moment nood is aan een vrijwilliger die vervoer doet. Ook als dit niet zo is, doorlopen wij toch de hele kennismakingsprocedure aangezien een vraag naar vervoer plots wel kan opduiken. En dan ben jij wel, als je weerhouden wordt als vrijwilliger, diegene die ons uit de nood kan helpen.