Huize Levensruimte

ACHT

ACHT (Agressie Conflict Hantering Training) is een samenwerking tussen Huize Levensruimte en de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), departement Sociaal Agogisch Werk rond het thema agressie- en conflicthantering.

In dit samenwerkingsverband bundelen we ervaringen en competenties vanuit de opleiding en de praktijk zodat we een kwalitatief vormings-, trainings- en coachingsaanbod kunnen doen naar (jeugd)hulpverlening en onderwijs. We richten ons hierbij op basismedewerkers, leidinggevenden, directies, logistieke medewerkers en cliƫnten.

ACHT vertrekt vanuit een integrale benadering en streeft in haar begeleiding en training naar een balans tussen denken, voelen en doen. We werken rond het (her)kennen van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Via reflectie, lichaamswerk en rollenspelen dagen we oude patronen uit, exploreren we nieuwe pistes en oefenen alternatieve gedragingen.

Meer informatie: www.achtraining.be