Aan de slag bij ons 

Stages in Huize Levensruimte

Wil je meteen terecht komen in de dagelijkse professionele praktijk? En werkelijk aan de slag gaan met kinderen / jongeren en hun gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg?

Elk jaar lopen studenten stage in Huize Levensruimte in de verschillende deelwerkingen en binnen de verschillende functies.

Goed opgeleide studenten zijn onze toekomstige medewerkers.

Huize Levensruimte zet zich dan ook in om goede stagemogelijkheden aan te bieden.