Ouders

Wanneer stopt onze begeleiding?

De beslissing van de toegangspoort legt vast hoe lang een begeleiding nodig is, meestal is dat voor een periode van zes maanden of één jaar.

Aan het einde van die periode evalueren wij samen met jouw gezin, de andere hulpverleners, en eventueel de consulent hoe de voorbije periode verlopen is. Dan wordt bekeken of de hulp kan beëindigd worden of andere hulp noodzakelijk is.

Als een jeugdrechter beslist heeft dat jullie begeleiding nodig hadden, kan er ook een zitting zijn. Tijdens zo'n zitting luistert de jeugdrechter naar ieders mening. Daarna beslist hij of zij wat er verder dient te gebeuren.

Wat als:

  • iedereen zich terug sterk genoeg voelt om zonder hulp verder te kunnen?
  • het plots minder goed gaat binnen jullie gezin of er grote problemen bijkomen?
  • je kind naar een andere voorziening wil of je kind wil terug naar huis gaan?
  •  je kind 17 jaar is en geen zin meer heeft om nog langer in de leefgroep te blijven, en wil overstappen naar kamertraining (TCK) of context-begeleid autonoom wonen (CBAW)?
  • je kind 18 jaar is en geen verdere hulp meer wil krijgen?
  • je als ouder wil dat je kind naar huis komt?

Op elk moment kan de vraag worden gesteld om de begeleiding te veranderen of te beêindigen. Je kind kan dit zelf, of je kan dit als ouder op elk moment voorstellen. De vraag wordt dan bekeken met de mensen die (mee) beslist hebben over jullie begeleiding. Samen gaan we op zoek naar de beste keuze.
Wij vinden het steeds belangrijk dat je jouw mening laat horen. We zijn hier om naar jou te luisteren en samen te zoeken naar de beste oplossingen.