Huize Levensruimte

Ons aanbod

Elk gezin(slid) krijgt binnen Huize Levensruimte een individueel hulpverleningstraject.

Individuele begeleidingsmomenten waarbij er niet alleen aandacht gegeven wordt aan specifieke vragen en bezorgdheden, maar ook aan zaken die reeds goed lopen en zeker moeten behouden blijven.

De individuele hulpverlening kan gebeuren in het kader van thuisbegeleiding en eventueel gecombineerd worden met een residentiële werkvorm.

Overkoepelend organiseren wij een ouderwerking en atteljees.

De begeleiding sluit steeds nauw aan bij de hulpvraag van het gezin en eventueel de verwijzer en kan dan ook sterk in duur en intensiteit variëren.

Ons divers aanbod wordt binnen drie deelwerkingen georganiseerd. De deelwerkingen spitsen zich toe op specifieke methodieken en/of leeftijdscategorieën.