Huize Levensruimte

ADKRA is een initiatief dat via spel, beweging en artistieke activiteiten de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren wil stimuleren. Samen bewegen – samen iets in beweging zetten – heeft immers een enorm potentieel voor kinderen en jongeren om in hun kracht te staan, nieuwe competenties te ontdekken en zelfvertrouwen te versterken.

Spelen, bewegen en creëren staan centraal in de leefwereld van kinderen. Via spel leren kinderen op een spontane manier zichzelf kennen, verkennen ze de wereld om zich heen en experimenteren ze met relaties. Ze tasten grenzen af en ervaren verschillende emoties.

Heel vaak ontwikkelen kinderen spontaan spel waarbij ze zorgeloos aan de slag gaan met deze elementen. Op andere momenten loopt het samenspelen echter moeizaam. Er is sprake van pestgedrag, grensoverschrijdend gedrag en soms zelfs agressie. Kinderen verliezen hun zelfbeheersing of laten in hun relatie met anderen over hun grenzen lopen. Voor deze kinderen is het soms aangewezen om bewust een veilige en uitdagende experimenteerruimte te organiseren. Een plek waar ze kunnen werken rond vaardigheden en gericht begeleid worden vanuit een pedagogisch kader.