ADKRA

Time-out

In de ondersteunende begeleiding trekken we er af en toe met een jongere op uit om even tot rust te komen en de beslommeringen van alledag los te laten. De jongere neemt even een time out om, los van alle contacten om zich heen, uit te klaren welke stap hij/zij verder wil nemen. Wanneer je stevig met jezelf of je omgeving in de knoop zit, kan deze ruimte deugd doen.

Niet altijd vinden jongeren een passende time-out bij een externe organisatie die hierin gespecialiseerd is. Waar nodig speelt ADKRA hierop in door zelf een time-out aan jongeren van Huize Sint-Vincentius of Huize Levensruimte aan te bieden. Wij blijven m.a.w. maximaal beroep doen op andere time-outplekken, maar trachten een complementair aanbod te doen in precaire situaties.

We werken vanuit een oplossingsgerichte benadering. Samen met de jongere en de mensen om hem/haar heen kijken we vooruit naar wat de gewenste situatie is. Essentieel hierbij is het wederzijds engagement om dit gesprek aan te gaan en het samenleven (of samenwerken) na de time-out terug op te nemen.