Huize Levensruimte

Wie zijn we?

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem).

Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren (< 18/25 jaar) en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden.

Wij bieden zowel rechtstreeks als niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Gezinnen met kinderen die opvoedingsproblemen ondervinden maar die nog voldoende draagkracht hebben om de kinderen thuis op te voeden kunnen rechtstreeks bij ons terecht voor thuisbegeleiding. Gezinnen of hulpverleners kunnen zich telefonisch of via e-mail aanmelden:

013 77 20 75
@ Liese Dockx

Het verblijf in een leefgroep of residentiële gezinsbegeleiding is niet rechtstreeks toegankelijk en situeert zich achter de intersectorale toegangspoort.

Crisisopvang en/of –begeleiding kunnen ook op verwijzing van het crisismeldpunt.