Huize Levensruimte

Ouderspunt is een werking door en voor ouders met ervaring in de Jeugdhulp.

De doelstelling is ouders meer te betrekken bij de hulpverlening, participatie staat dan ook centraal.

Klik hier voor meer informatie.