Contact

Klachten?

Wanneer je niet tevreden bent met iets wat iemand doet, of je bent het niet eens met de dingen die gebeuren of beslist worden, dan kan je hierover praten met een begeleider of de hulpverleningscoördinator. Zij zullen jou dan helpen om een oplossing te zoeken voor jouw probleem.

Komen jullie er samen niet uit, kun je contact opnemen met Cindy. Ook zij zal jouw verhaal beluisteren en eventueel een bemiddelingsgesprek organiseren.

Als je ontevredenheid zo groot is, kan het zijn dat je een klacht wil indienen. Dit kan je doen door jouw klacht te vertellen aan:

  • Cindy Rutten: zorg voor cliënten en bescherming van persoonsgegevens
    • Cindy kan helpen wanneer mensen het niet eens zijn met elkaar.
    • Cindy zorgt ervoor dat er discreet en veilig met jouw gegevens wordt omgegaan.
    • 013/78.08.80
    • cindy.rutten@huizelevensruimte.be
  • Michel Rosius: algemeen directeur

 

Zij zorgen ervoor dat je klacht bekeken wordt en proberen er een oplossing voor te vinden.

 

Voor klachten waarmee je desondanks niet bij ons zou terecht kunnen, kan je je steeds richten tot de klachtendienst van Opgroeien, het agentschap dat instaat voor de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen en bijgevolg ook Huize Levensruimte:

Je kan bellen naar de JO-LIJN : 0800 900 33.  
Dit is een gratis nummer en is er speciaal voor kinderen, jongeren en ouders zoals jij. Je kan er naar bellen op elke weekdag, tussen 9u en 17u.

Je kunt ook schrijven: JO-lijn, Hallepoortlaan 27, 1060  Brussel of mailen naar jo-lijn@opgroeien.be.