Ouders

Hoe helpen jullie ons?

Individuele begeleider

Jouw gezin wordt steeds door één of meerdere individuele begeleiders begeleid. Zij gaan samen met jullie aan de slag met de door jullie vooropgestelde doelen. Dit noemen we de individuele hulpverlening.

Deze individuele hulpverlening kan gebeuren in het kader van een thuisbegeleiding, eventueel gecombineerd met een residentieel verblijf.

Leefgroep

Jouw kinderen verblijven dan in een leefgroep in onze voorziening. Wij hebben 3 leefgroepen die elk 6 tot 12 kinderen / jongeren huisvesten. In de Verticale werking verblijven kinderen tot 14 jaar. In TeCeR gaat het om verschillende leeftijden en in de derde groep, de Jongerenwerking, om jongeren die ouder zijn dan 14 jaar.

Vanuit de leefgroepen kan jouw kind, indien we dat samen nodig en wenselijk vinden, vanaf 16 jaar doorschuiven naar een studio waar hij/zij kan leren om zelfstandig te worden. Wij hebben een aantal studio’s in het gebouw van de jongerenwerking. We spreken hier van het TCK (Trainingscentrum voor Kamerbewoning).

Autonoom wonen

Voorts kunnen wij ook nog jongeren begeleiden die zelfstandig wonen (Begeleid Autonoom Wonen). Daarvoor is een minimum leeftijd van 17 jaar een voorwaarde.

Binnen residentiële gezinsbegeleiding (RGB) begeleiden wij jullie in een appartement van Huize Levensruimte.

Crisishulp

Tenslotte doen we ook crisishulp wanneer het thuis plots ernstig dreigt fout te lopen.