Huize Levensruimte

Waarden

Huize Levensruimte realiseert haar opdracht vanuit volgende waarden:

 

 • Emancipatorisch: we geloven in mensen en respecteren hen. We gaan in dialoog met hen en geven hen maximale beslissingsbevoegdheid. We versterken hun competenties, activeren hulpbronnen uit hun omgeving en werken toekomstgericht.
   
 • Subsidiair: we streven naar de minst ingrijpende  hulpverlening en zetten verschillende hulpverleningsvormen flexibel in zodat we maximaal kunnen inspelen op de vraag van de cliënt. Tegelijkertijd werken we rond continuïteit in de hulpverlening en ijveren we voor de meest gepaste hulpverlening.
   
 • Multidisciplinair: zowel intern als extern stimuleren we samenwerking tussen verschillende disciplines. We erkennen en bevorderen de deskundigheid van onze medewerkers en externe betrokkenen.
   
 • Planmatig en methodisch: we werken doelgericht, procesmatig en transparant, zodat we onze cliënten een perspectief bieden en onze hulpverlening kunnen evalueren.
   
 • Persoonlijk: onze hulpverlening wordt afgestemd op het individu. We bieden een persoonlijk antwoord waarvoor de echtheid van de hulpverlener en de creativiteit in de relatie de grondslagen vormen.
   
 • Verantwoordelijk: we nemen als hulpverlenende organisatie onze verantwoordelijkheid en beklemtonen in onze hulpverlening de maatschappelijke waarden en normen. We willen onze cliënten duidelijk aangeven waar we voor staan in een begeleiding. Tegelijkertijd leggen we ook verantwoordelijkheid bij de cliënten en hun omgeving om de situatie aan te pakken
   
 • Maatschappelijk geëngageerd: we werken innoverend met een dynamisch team van medewerkers. We dragen bij aan een overkoepelend beleid en samenwerkingsverbanden en zorgen voor de opleiding van (nieuwe) werkkrachten.