ADKRA

Adventure

In Adventure staat het plezier helemaal op de voorgrond. We gaan met verschillende sport- en spelvormen aan de slag en dagen onszelf op een leuke manier uit om volop te bewegen. Soms spelen we binnenshuis, maar evenzeer gaan we naar buiten en trekken we de natuur in. We zoeken uit of je een teamspeler bent, waarin jij uitblinkt, hoe je doorzet in lastige situatie en wat jij leuk vindt. Haal je avontuurlijke kant maar boven! 

Een overzicht van de trainingen en flyers vind je onder ons open aanbod.

Omnisport

In onze omnisport-reeks maken kinderen en jongeren kennis met zeer uiteenlopende sporten. Het programma behelst zowel erkende sporten (bv. badminton, voetbal, mountainbike, muurklimmen) als meer speelse activiteiten (bv. ervaringsgerichte activiteiten, beweegspelletjes, kubb). Logischerwijze staan spelplezier en experimenteren voorop en richten we ons niet op het technisch beheersen van een sport. We stimuleren een breed gamma aan motorische en sociale vaardigheden. De lessenreeksen worden voor verschillende leeftijdscategorieën aangeboden.

Outdoor events

Vanuit de sportclub nemen we soms deel aan externe sport en outdoor events. Zij vormen een extra uitdaging waarop we ons als sporters zo goed mogelijk voorbereiden. Ook tijdens deze events staan samenwerking en teamgevoel boven individuele prestaties. Outdoor events waaraan we als club participeren, worden rechtstreeks aan de clubleden bekend gemaakt.