ADKRA

Vorming

ADKRA organiseert op vraag vorming, intervisie en supervisie voor hulpverleners en leerkrachten. Met dit aanbod willen we organisaties ondersteunen in het opzetten van psychofysieke trainingen voor kinderen en jongeren en het opleiden van medewerkers in deze methoden. We willen voornamelijk informatie verspreiden en organisaties met elkaar in contact brengen. Bovendien gaan we in overleg met andere sectoren (bv. sportdienst, Huis van het Kind, enz.) om een aanbod uit te werken.