ADKRA

Intervisies

We bieden verdieping aan in de vorm van intervisies en vormingsdagen. Deze zijn bedoeld voor hulpverleners en leerkrachten die reeds een basisopleiding genoten hebben en training geven (bv. Rots & Water, Sherborne, ....). We zoemen in op ervaringen van de deelnemers, alternatieve oefeningen, aanpassingen van de training aan specifieke doelgroepen of situaties. Het thema wordt door een lesgever vanuit de eigen werksituatie toegelicht. Vervolgens kijken we samen hoe zich dit vertaalt in de verschillende werkingen van de deelnemers.

Indien je een thema verder wil uitdiepen en hiervoor beroep wil doen op een ervaren lesgever, kunnen we samen zoeken hoe we hierover een vorming of intervisie kunnen organiseren.

Daarnaast geeft een intervisie trainers ook de kans om zelf hun kennis en ervaringen te delen met anderen. Indien je zelf een thema als lesgever wil toelichten, kan je ons contacteren.