ADKRA

Alternatieve dagbesteding

Onder de ondersteunende begeleiding organiseren we alternatieve dagbesteding voor jongeren die (tijdelijk) moeilijk of geen aansluiting vinden op school of werk. Groepsateliers of individuele leerplekken bieden de jongere even wat ruimte om samen met het gezin, de school, het CLB, de begeleiders van de leefgroep, … naar een oplossing te zoeken. Uiteindelijk is het doel om opnieuw perspectief te vinden richting school, werk of een andere zinvolle dagbesteding.

We hebben ervoor gekozen om deze ondersteuning vooral in te zetten op het vlak van dagactivering. De jongere krijgt experimenteerruimte om op zoek te gaan naar zijn/haar talenten en krachten. 

De jongere kan aansluiten bij het groepsaanbod, dat bestaat uit verschillende ateliers. Een atelier is een plaats waar je terecht kan voor een bepaalde activiteit. Zo is er een hondenatelier, een creatief atelier, een kookatelier, een metaalatelier, een vormend atelier,een sportatelier.

Er is ook de mogelijkheid om samen met de jongere te zoeken naar een individuele leerplek die aansluit bij de interesses van de jongere. Zo is er de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij organisaties of bedrijven in de buurt (bijvoorbeeld het woonzorgcentrum, de kleuterschool, het Huis van het Kind, een dierenasiel, …).

Wanneer een jongere langdurig aansluit op dagbesteding en/of een breuk met school of werk dreigt, wordt er een individueel traject aangegaan. Dit traject staat onder begeleiding van een trajectbegeleider en wordt met de jongere vorm gegeven. We houden dit traject samen met de school en het CLB vast.

Op dit moment worden de ondersteunende dagactiviteiten enkel aangeboden voor jongeren van Huize Levensruimte en Huize Sint-Vincentius.

Voor de ateliers wordt ook samen gewerkt met vrijwilligers die een bepaald talent inzetten ter ondersteuning van de dagbesteding (bijvoorbeeld iemand die een instrument speelt, iemand die metaal bewerkt, …).

Voor meer info of indien je als vrijwilliger mee vorm wenst te geven aan een bepaald atelier: info@adkra.be.