ADKRA

Academie

In samenwerking met de Sportdiensten Scherpenheuvel-Zichem en Diest organiseren we trainingen, waarin we al spelend en bewegend met kinderen en jongeren aan de slag gaan rond sociale vaardigheden (voor data en prijzen zie folder).

Binnen de Academie staat het leren rond sociale vaardigheden centraal. We organiseren trainingen waarin we aan de slag gaan rond relaties, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, leren omgaan met grenzen, zich weerbaar opstellen en op een positieve manier opkomen voor zichzelf. De Academie biedt jongeren een plek waar ze samen plezier kunnen beleven. We spelen in op iedere ontwikkelingsfase en zo kan men jaarlijks blijven deelnemen aan de trainingen.

Onze trainingen starten dit schooljaar uitzonderlijk, omwille van de maatregelen tegen corona, pas na de Herfstvakantie. We werken voorlopig enkel met jongeren tot 12 jaar (geboortejaar 2009).

  • Sherborne 0,5 tem 1,5 jaar: start 9 januari 2021 (9u tot 9u45)
  • Sherborne 1,5 jaar tot 2,5 jaar: start 7 november 2020 (9u tot 9u45)
  • Jungle: start 7 november 2020 (1e en 2e kk 10u tot 11u / 3e kk en 1e lj 11u45 tot 12u15)
  • Kiezel & Druppel: start 9 november 2020 (17u15 tot 18u15)
  • Rots & Water: start 9 november 2020 (18u30 tot 19u45)

 

Hieronder wordt elke training beknopt omschreven:

Sherborne (0,5 t.e.m. 2,5 jaar) Tweewekelijks op zaterdagvoormiddag

In de sessies Sherborne gaan we al spelend en bewegend met ouder en kind aan de slag om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Niet enkel de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de band tussen ouder en kind staan centraal. Door middel van lichaamscontactspelletjes leert je kind nieuwe vaardigheden en verkent het de ruimte om zich heen. Door afwisselend samen te werken, voor elkaar te zorgen of je kracht tegen elkaar te gebruiken groeit het zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Spelenderwijs leren kind en ouder hoe ze op een prettige manier contact kunnen maken en zich kunnen uiten door middel van lichaamstaal. De sessies Sherborne staan open voor alle kinderen tussen 6 maanden en 2,5 jaar en hun ouders (of grootouders, peter of meter, …), die zin hebben om samen te bewegen.

Jungle (2,5 t.e.m. 6 jaar) Tweewekelijks op zaterdagvoormiddag

Samen klimmen en klauteren, bewegen zoals jungledieren en zo veel meer … We zetten het samen bewegen met ouders verder voor kinderen tem 6 jaar. We baseren ons hiervoor op de principes van Sherborne en de bewegingsvaardigheden uit Multimove en gaan steeds op zoek naar oefeningen die aansluiten bij de betreffende leeftijdsgroep. Gaandeweg worden de oefeningen meer uitdagend en wordt de relatie tussen ouder en kind opengebroken naar de groep van leeftijdsgenootjes. Door samen te bewegen en te spelen versterkt de relatie tussen jullie én stimuleer je de ontwikkeling (motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal) van het kind. Bovendien maken jullie samen plezier.

Kiezel & Druppel (7 t.e.m. 9 jaar) Wekelijks op maandagavond

In Kiezel & Druppel leren kinderen aanvoelen wanneer en hoe ze zich kunnen ontspannen, hoe ze stevig in hun schoenen kunnen staan en wat ze kunnen uitstralen met hun stem en ogen. Kinderen ervaren dat iedereen eigen talenten heeft, leren verschillen respecteren, enz. Bovendien werken we rond basisgevoelens als blij, bang, boos en verdrietig. Kortom, kinderen zetten de eerste stappen in een training rond sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Rots & Water (vanaf 10 jaar) Wekelijks op maandagavond

Rots & Water is een training waarin we al spelend en bewegend met een groep jongeren werken rond sociale vaardigheden. Het programma biedt die fysieke elementen die nodig zijn om goed gebruik te maken van de krachten in je lichaam. Door je lichaam beter te voelen weet je beter wat er in je omgaat en wat je wel of niet wil. De focus ligt op het aanleren van een respectvolle houding voor jezelf en anderen. Respect in de dagelijkse omgang met elkaar, maar ook tijdens moeilijke momenten, stresssituaties of conflicten.