ADKRA

Team

                                             

Bert Leers is als coördinator van ADKRA werkzaam in Huize Levensruimte. Hij ondersteunt reeds jarenlang teams in het hulpverleningsproces aan kinderen, jongeren en hun gezin. Hij verdiepte zich vooral in processen van leidinggeven, omgaan met agressie en het gebruik van beweging in de begeleiding van kinderen. Hij is advanced trainer Rots & Water en Multimovebegeleider.

 

                                       

Greet Put is Bachelor in de orthopedagogie. Ze is werkzaam binnen ADKRA en als personeelsdirecteur in Huize Levensruimte. Ze startte haar loopbaan als begeleidster en zette zich steeds in voor de erkenning van ouders. Ze kan bouwen op zeer veel ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin. Ze volgde extra opleidingen in de contextuele hulpverlening en gezinsbegeleiding, is advanced trainer Rots & Water en is gecertificeerd trainer Sherborne Bewegingspedagogiek .

 

                                           IMG_0834.JPG

Ine Tuyls is Bachelor in de ergotherapie en als ateliermedewerker werkzaam in ADKRA. Ze gelooft sterk in de eigen krachten van jongeren en vindt het belangrijk om autonomie te stimuleren bij hen. Ze wil jongeren aanzetten tot doen, ervaren en beleven.  Ze is Rots & Watertrainer en volgde extra opleiding in de Sherborne Bewegingspedagogiek.

 

                                        

Nele Verhoeven is Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen en als atelierbegeleider werkzaam binnen ADKRA. Ze streeft ernaar om drempels voor jongeren weg te nemen en werkt graag vanuit het positieve. Bovendien vindt ze onvoorwaardelijke acceptatie een belangrijk begrip binnen haar job. Ze houdt ervan bezig te zijn met jongeren, zowel binnen creatieve als sportieve activiteiten. 

 

                                            

Wim Deferme is Bachelor in de orthopedagogie en als leefgroep begeleider werkzaam in ADKRA. Hij heeft een sterk geloof in de positieve mogelijkheden van de jongere en stimuleert deze al doende. Zelf vindt hij het leuk om actief met jongeren bezig te zijn, van hieruit reflecteert hij regelmatig vanuit die concrete ervaringen. Hij volgde extra opleiding in het ervaringsgericht leren.

 

                                           

Anouska Frachowicz studeert vroedkunde en is trainer bij Sherborne en Jungle. Ze volgde jarenlang Rots & Water, stroomde van daaruit door naar Bewegingsexpressie en volgde de opleiding Multimove. Ze is dus een ware ervaringsdeskundige binnen ADKRA. Momenteel richt zij zich volop op haar studies waardoor zij (voorlopig) niet meer actief betrokken is bij de sessies.

 

                                       

Stephanie Vandersteen is Bachelor in de Orthopedagogie en is werkzaam als atelierbegeleidster binnen ADKRA. De jongeren accepteren zoals ze zijn, is haar grootste kracht. Ze streeft ernaar jongeren in verbinding te brengen met zichzelf, dieren en de natuur.

 

                                 

Desiree Smeets is bachelor in de Orthopedagogie en heeft reeds ruime ervaring in de leefgroepen van de bijzondere jeugdzorg. Sinds kort versterkt ze de atelierwerking van ADKRA. Ze is gepassioneerd door paarden wat heeft gezorgd dat ze ook een banaba EAT (hippotherapie) behaald heeft. Via de paarden probeert ze in het paardenatelier/ hippotherapie de kinderen sociale vaardigheden aan te leren, een rustplek te creëren of hun grenzen te laten verleggen. Het welzijn van de jongeren staat voor Desiree altijd voorop!