Huize Levensruimte

Individuele hulpverlening

Elk gezin(slid) krijgt binnen om het even welke werkvorm een individueel hulpverleningstraject.

Individuele begeleidingsmomenten waarbij er niet alleen aandacht gegeven wordt aan specifieke vragen en bezorgdheden, maar ook aan zaken die reeds goed lopen en zeker moeten behouden blijven.

Elke begeleiding start met een intakeprocedure waarbij o.m. de hulpvraag en verwachtingen uitgebreid verkend worden. Bij de start van een begeleiding worden hulpvragen, doelstellingen en perspectief verder geformuleerd in een handelingsplan, waaraan expliciet gewerkt wordt tijdens de (individuele) begeleiding. Elke begeleiding verschilt in intensiteit en duur.

De individuele hulpverlening wordt aangestuurd door een ‘subteam’ (= de  individuele begeleider van de jongere, de individuele begeleider van de ouders en hulpverleningscoördinator), uiteraard samen met de jongere en zijn gezin, de consulent en eventueel andere betrokkenen.