Huize Levensruimte

Begeleid autonoom wonen

Onder begeleid autonoom wonen hebben jongeren tussen 17 en 25 jaar een eigen woonst buiten de campus van Huize Levensruimte waarbij het begeleiden van het zelfstandig wonen centraal staat. De woonplaats van de jongere moet op ongeveer 45 minuten bereikbaar zijn.

Tijdens de voorbereiding zal de begeleider samen met de jongere op zoek gaan naar de noden die er zijn. Ze bekijken hierbij zowel de problematische opvoedingssituatie als de praktische noden betreffende het zelfstandig wonen en gaan na wat er op beide vlakken prioritair moet gebeuren om de begeleiding op te kunnen starten.

De begeleiding helpt bij het zoeken naar en inrichten van een woonst en bij het afsluiten van een huurcontract.

De jongeren worden op verschillende belangrijke domeinen ondersteund en begeleid in hun zelfstandigheid zoals: dagbesteding (school, werk en vrije tijd), het sociale netwerk en de sociale vaardigheden (familie, relaties, …), hun emotioneel welzijn, hygiëne en gezondheid, het praktisch huishouden, administratie en financiën.

Training

Training wordt geboden hetzij op vraag van de jongere, hetzij wanneer de competenties van de jongere onder de minimaal maatschappelijke norm liggen.

De begeleiding gebeurt steeds in een 1-1 relatie (een individuele begeleider die ondersteund wordt vanuit een team) en meestal d.m.v. huisbezoeken: individuele gesprekken met de jongere en relevante mensen uit de omgeving. Waar nodig zal de begeleiding mee op pad gaan met de jongere (vb. schoolbezoek, contacten met de familie, werk zoeken, bezoeken van administratieve diensten, enz.).

Er wordt door de begeleider ook steeds persoonlijk contact genomen met de school, de werkgever en indien nodig functioneel overleg gepland.