Huize Levensruimte

Residentiële gezinsbegeleiding

Binnen de residentiële gezinsbegeleiding (RGB) verblijven zowel het kind als het gezin. Samen met hen wordt (intensief) geoefend.

De begeleiding kenmerkt zich als een mengvorm van residentiële opvang en intensieve gezinsbegeleiding, waarbij er op het hele gezin appèl gedaan wordt om de problematische situatie aan te pakken.

De klemtoon ligt op het installeren van een opvoedingsklimaat dat de kinderen de nodige veiligheid, zorg en ontwikkelingskansen biedt en waarbij de ouders zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid maximaal kunnen opnemen. Typerend is dat de ouders dit opvoedingsklimaat gestalte geven binnen het structureel kader en de veilige omgeving van de residentiële voorziening.

Appartementen

Op de campus beschikt Huize Levensruimte over appartementen waar verschillende gezinnen een begeleidingsproces kunnen doorlopen. De woonruimtes zijn volledig bemeubeld en voorzien van keukengerief, beddengoed,... Kortom, alles is aanwezig om een huishouden te runnen zodat het gezin geen volledige verhuis moet doen tijdens de weekends.

Het gezin blijft immers ook over een eigen woning beschikken en gedurende de begeleiding benutten, zodat vaardigheden ook in de eigen omgeving ingeoefend worden. Er is met andere woorden voortdurend aandacht voor de transfer naar de oorspronkelijke omgeving.

De ouders kunnen hun eigen levenswijze en dagbesteding blijven behouden, indien dit de opvoeding van de kinderen niet in de weg staat. Wat betreft de kinderen dient de begeleiding wel steeds op de hoogte te zijn van wat de kinderen doen, met wie, waar en wanneer (toezichtsplicht).

De residentiële gezinsbegeleiding richt zich in het bijzonder op gezinnen waarin:

  • er voldoende wederzijdse betrokkenheid tussen ouder en kind is om de opvoedingsinteractie (gedeeltelijk) aan te gaan
  • er groeikansen zijn m.b.t. de (pedagogische) relatie tussen ouder en kind (bv. omtrent hechting, opvoedingsvaardigheden, aanwezige ouder, …)
  • interactiepatronen met en/of omgevingsfactoren in de oorspronkelijke context deze groeikansen ernstig belemmeren
  • de balans tussen draagkracht en draaglast ernstig verstoord is
  • een aantal pedagogische vaardigheden ingeoefend moeten worden
  • de dynamiek in het gezin en de omgeving de problemen hardnekkig in stand houdt
  • binnen mobiele begeleiding de krachten van het gezin onvoldoende kunnen aangesproken worden om de negatieve patronen om te buigen tot een veilige ontwikkelingsbevorderende omgeving.