Huize Levensruimte

Ouderswerking Vlaams-Brabant

Het project ‘Ouderswerking Vlaams-Brabant’ heeft tot doel om het participatief werken met ouders in voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand uit te bouwen, te ondersteunen en te verspreiden over de provincie Vlaams-Brabant.

Dit wil zeggen :

  • Ondersteuning van voorzieningen in het participatief werken met ouders
  • Uitbouwen van een forum voor ouders en het verwoorden van hun ervaringen naar voorzieningen
  • Beleidsparticipatie van ouders stimuleren en signalen vertalen naar beleidsthema’s

Concreet betekent dit :

  • Uitdragen van een participatieve visie naar de voorzieningen
  • Voorzieningen praktisch ondersteunen in het oprichten van een ouderwerking (opstart oudergroepen, nalezen ouderbrochures, enz.)
  • Een intervisiegroep organiseren die hulpverleners ondersteunt en stimuleert in het participatief werken met ouders
  • Een forum bieden aan ouders om ervaringen te bespreken en knelpunten te distilleren (bv. oudergroepen, individuele bevraging, forum op website, …)
  • Het perspectief van ouders verwoorden op overlegmomenten, referentiegroepen en stuurgroepen op verschillende beleidsniveaus
  • Beleidsadviezen formuleren aan de overheid

 Meer informatie: www.ouderswerking-vlaamsbrabant.be