Ouders

Residentiële gezinsbegeleiding

Voor wie?

Wanneer we merken dat jouw gezin samen meer hulp nodig heeft dan enkel thuisbegeleiding en we je hele gezin toch samen willen begeleiden, kan de residentiële gezinsbegeleiding (RGB) ingeschakeld worden.

Wat doen jullie?

Jullie worden opgevangen in een appartement van Huize Levensruimte.

Je begeleiders komen enkele keren per week langs op de afgesproken momenten. Hij/zij luistert naar jouw verhaal en het verhaal van je kinderen en ondersteunt jou om, eventueel samen met andere personen, zo goed mogelijk voor je kinderen te zorgen en bieden jou hulp waar nodig en mogelijk. En verder trachten wij zoveel mogelijk samen te werken met belangrijke personen uit de familie, buurt, school van de kinderen, … .

Jullie verblijven niet alle dagen bij ons, maar gaan wekelijks enkele dagen terug naar jullie eigen huis. Op die manier blijven jullie in contact met de mensen in jullie eigen omgeving en wordt wat jullie leren in de begeleiding ook thuis uitgeprobeerd.

Wie begeleidt ons?

Binnen jullie begeleiding zijn jullie begeleiders en hulpverleningscoördinator belangrijke mensen.

Zij maken op hun beurt deel uit van een team door wie zij mee ondersteund worden om de begeleiding van je gezin zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom zullen zij op geregelde tijdstippen overleg plegen met dat team en daarvoor noodzakelijke gegevens over je gezin met de andere teamleden uitwisselen.

Begeleiders

In de eerste plaats is het belangrijk dat jij geholpen wordt om voor jouw kinderen en hun opvoeding te zorgen. Daarnaast is het dikwijls ook nodig dat jij geholpen wordt om voor jezelf of voor andere dingen (zoals een huis, inkomen,…) te zorgen en daar kunnen de begeleiders ook bij helpen. Maar de begeleiders gaan zeker en vast ook met jouw kinderen praten, naar hen luisteren, samen met hen iets doen.

De hulpverleningscoördinator

Deze persoon zoekt samen met de begeleiders (en de andere teamleden) naar een goede manier om de begeleiding van je gezin waar te maken.

Hij/zij doet het kennismakingsgesprek met jullie om zo een beeld te krijgen van wat jullie anders zouden willen, schrijft het handelingsplan en de evolutieverslagen, leidt de besprekingen van het handelingsplan en de evolutieverslagen en vergadert op regelmatige tijdstippen met je begeleiders.

Zelf kan je ook steeds beroep doen op deze persoon voor een gesprek, een vraag,…