Ouders

Ouderwerking

Naast een individuele ondersteuning, kan jij als ouder ook nog in groep ondersteund worden. Dit noemen we de ouderwerking.

De ouderwerking bestaat uit verschillende initiatieven die gericht zijn op het ontmoeten van andere ouders, samen zijn van ouders, aanleren van vaardigheden en/of participatie in Huize Levensruimte.

Een aantal initiatieven kennen een vaste regelmaat en structuur. Andere initiatieven worden dan weer situationeel georganiseerd.

De oudergroep

Dit zijn bijeenkomsten voor ouders waar we rond een thema samen komen om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en elkaar te steunen. “Ouder-zijn” is het overkoepelende thema wat elkaar verbindt.

De oudergroep:

  • komt rond een thema een afgesproken aantal sessies samen
  • werkt met open inschrijvingen aan het begin van elke reeks
  • stelt zich open voor ouders van jongeren die momenteel door Huize Levensruimte begeleid worden of het voorbije jaar begeleid werden
  • onder leiding van een vaste begeleider

Het open oudercomité

Het open oudercomité is een vast kanaal voor ouders om te participeren aan dossier- en leefgroepoverschrijdende items. Het is een kanaal om ouders de kans te bieden om “mee-te-weten” en “mee-te-denken” over de algemene werking van Huize Levensruimte. Via deze weg willen we ouders enerzijds informeren en uitnodigen om mee te denken over onze werking en anderzijds aansporen om zelf voorstellen, initiatieven, enz. (bv. omtrent samen zijn) kenbaar te maken. Vanuit dergelijke initiatieven wordt het voor hen ook mogelijk om “mee-uit-te-voeren”.

Het oudercomité:

  • staat voor communicatie in twee richtingen. Huize Levensruimte geeft informatie aan ouders, maar ontvangt ook graag feedback en voorstellen van ouders
  • staat open voor ouders van jongeren die momenteel in Huize Levensruimte begeleid worden.
  • is geen vaste groep. Iedere ouder kan aanwezig zijn op één of meerdere bijeenkomsten.
  • wordt samengeroepen door een directielid (minimaal 3x per jaar).

Jaarlijkse (ouder)activiteiten

Vanuit de deelwerkingen (TeCeR, Jongerenwerking en Verticale werking) worden jaarlijkse activiteiten georganiseerd voor ouders (en andere betrokkenen). Het kan gaan om uitstappen, feestjes, nieuwjaarsrecepties, vakanties, enz. Gewoon samen zijn en samen actie ondernemen.

Participatie

Tijdens je begeleiding worden er ook allerlei initiatieven specifiek rond participatie georganiseerd. Je wordt geïnformeerd, uitgenodigd om samen mee na te denken of actie te ondernemen m.b.t. de algemene werking. Naast infomomenten, ouderavonden, enz. denken we onder meer aan de tevredenheidsmeting voor ouders.