Ouders

Ouderwerking

Naast een individuele ondersteuning, kan jij als ouder ook nog in groep ondersteund worden. Dit noemen we de ouderwerking.

De ouderwerking bestaat uit verschillende initiatieven die gericht zijn op het ontmoeten van andere ouders, samen zijn van ouders, aanleren van vaardigheden en/of participatie in Huize Levensruimte.

Een aantal initiatieven kennen een vaste regelmaat en structuur. Andere initiatieven worden dan weer situationeel georganiseerd.

Vanuit de deelwerkingen (TeCeR, Jongerenwerking en Verticale werking) worden jaarlijkse activiteiten georganiseerd voor ouders (en andere betrokkenen). Het kan gaan om uitstappen, feestjes, nieuwjaarsrecepties, vakanties, enz. Gewoon samen zijn en samen actie ondernemen.

Tijdens je begeleiding worden er ook allerlei initiatieven specifiek rond participatie georganiseerd. Je wordt geïnformeerd, uitgenodigd om samen mee na te denken of actie te ondernemen m.b.t. de algemene werking. Naast infomomenten, ouderavonden, enz. denken we onder meer aan de tevredenheidsmeting voor ouders.