Huize Levensruimte

Vrijwilligers, onze helpende handen…

Van 28 februari tot 8 maart 2015 is het de week van de vrijwilligers.

Een week om ook onze vrijwilligers in de kijker te zetten en te bedanken! Om erkenning te geven aan het belang en het engagement van deze mensen!

Iedereen die Levensruimte kent, weet dat hier regelmatig beroep wordt gedaan op vrijwilligers.

Zij zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in voor onze jongeren en voor onze organisatie. Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel plezier en voldoening.

N.a.v. deze week van de vrijwilliger willen we tonen dat wij de inzet van onze vrijwilligers niet vanzelfsprekend vinden en enorm waarderen. En dat zowel onze jongeren, onze medewerkers als onze vrijwilligers zelf hun vrijwilligerswerk als een verrijking in ieders leven ervaren.

Hun bijdrage is een belangrijke meerwaarde in het aanbod en de werking van de voorziening.

Ben jij ook geïnteresseerd om als vrijwilliger je steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van Huize Levensruimte? Ga dan naar Aan de slag bij ons/Vrijwilligerswerk.