Wanneer helpen jullie mij?

Als het thuis niet zo makkelijk loopt, kunnen jij of je ouders bij ons terecht voor thuisbegeleiding. Elke week komt dan een vaste begeleider bij jullie thuis. Jij of je ouders (of een hulpverlener) kunnen zich telefonisch of via e-mail aanmelden:

013 77 20 75
@ Kimberley Boeckmans

Voor verblijf in een leefgroep moeten jullie een vraag stellen bij de toegangspoort. In principe doe je dit altijd samen met je hulpverlener (bijvoorbeeld iemand van het CLB, CAW of van Kind en Gezin). De poort biedt dan toegang tot onze hulp.

Voor hulp kun je ook steeds terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of bij je leerkracht.