Ouders

Ook al loopt het scheef, je hebt altijd rechten!

Zowel jij als ouder, als je kind(eren) hebben een aantal specifieke rechten tijdens de hulpverlening. Wij sommen enkele van de belangrijkste hieronder al even op:

  • Je hebt recht op hulp
  • Je hebt recht op duidelijke informatie
  • Je hebt recht op respect voor jezelf en je gezin
  • Je hebt recht op inspraak en participatie
  • Je hebt recht op een eigen dossier
  • Je hebt recht op een vertrouwenspersoon
  • Je hebt recht op privacy
  • Je het recht op een goede behandeling
  • Je hebt rech tom klacht in te dienen

In het begin van je begeleiding word jij geïnformeerd over deze rechten, met behulp van de brochure De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp.