Sponsors

Uw steun via een testament of schenking

Het Vlaamse decreet van 19 maart 2021 beperkt het fiscaal gunstige regime voor duo legaten.

Het duo legaat blijft weliswaar juridisch mogelijk, maar het fiscaal voordeel verdwijnt.

De Vlaamse regering is immers van oordeel dat deze techniek te vaak gebruikt werd om uitsluitend of hoofdzakelijk de fiscale druk inzake erfbelasting te verminderen.

Indien u reeds een testament met een duo legaat heeft opgesteld, blijft het testament geldig, maar zal het goede doel (de VZW Huize Levensruimte) waarschijnlijk het vermaakte legaat verwerpen omwille van de fiscale druk.

Wat te doen?

Indien u als inwoner van het Vlaams gewest in het verleden een duo legaat heeft opgenomen in uw testament in het voordeel van de VZW Huize Levensruimte, is het raadzaam om dit opnieuw onder de loep te nemen.

Er moet op basis van de concrete situatie geanalyseerd worden wat de beste oplossing kan zijn. Eventueel kan er in sommige gevallen overwogen worden om, al dan niet in combinatie met elkaar:

  • een schenking te doen aan een verdere verwant of vriend (in plaats van een testament);
  • een schenking of testament op te maken in het voordeel van de VZW Huize Levensruimte onder het nieuwe tarief van 0%;
  • een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ uit te werken.