Sponsors

Uw steun via een schenking

Men spreekt van een schenking 'van hand tot hand' bij een schenking van geld of goederen (waardepapieren, juwelen, meubelen, kunstwerken...).
Voor een schenking betaalt men, in tegenstelling tot een legaat, geen successierechten. Tenzij de schenker binnen drie jaar na schenking komt te overlijden of als het gaat om een schenking van onroerend goed.

Een schenking heeft als voordeel dat de schenker zelf kan meegenieten van wat met zijn of haar geschonken middelen gebeurt. Daarnaast bent u zeker dat het volledige bedrag van uw schenking naar Huize Levensruimte vloeit, want er wordt geen belasting op geheven