Aan de slag bij ons 

Vacatures

 

Momenteel kan je hier meer informatie vinden voor volgende vacatures:
 • Personeelsverantwoordelijke
 • Algemeen directeur

Personeelsverantwoordelijke

We zijn op zoek naar een personeelsverantwoordelijke die, onder supervisie van de algemeen directeur, zal instaan voor volgend takenpakket:

 • Je geeft vorm aan en borgt een duurzaam en performant personeelsbeleid binnen Huize Levensruimte;
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van diverse HR domeinen: rekrutering en selectie, loopbaanbeleid, retentiebeleid, evaluatiecyclus, loonbeleid, …) ;
 • Je superviseert de dienstregeling en zorgt ervoor dat dienstroosters efficiënt en optimaal ingepland worden, in overleg met de betrokken diensten;
 • Je zorgt voor het aantrekken en aanwerven van nieuwe medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.
 • Je organiseert samen met de betrokken leidinggevende een warm onthaal voor elke nieuwkomer (onboarding), maar staat ook mee in voor het voeren van exitgesprekken (offboarding);
 • Je participeert aan evaluatiegesprekken en organiseert loopbaangesprekken;
 • Je neemt de dagelijks leiding over de administratieve diensten en stuurt hen rechtstreeks aan;
 • Je bent het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor de correcte samenwerking met het sociaal secretariaat;
 • Je functioneert als een scharnierfunctie tussen het beleid en het administratief personeel; • Je zorgt voor de opvolging en naleving van de sociale wetgeving en CAO’s.

De volledige vacature kan je hier raadplegen.

Algemeen directeur

Als Algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse goede werking van Huize Levensruimte:

 • Het uitstippelen van lange en korte termijndoelstellingen, in lijn met de missie en visie. Deze strategische en operationele doelstellingen vertaal je verder naar duidelijke actiepunten en implementeer je in de dagelijkse werking;
 • Het garant staan voor een professioneel financieel beleid en beheer van de middelen;
 • Het opvolgen van de verschillende beleidsdomeinen: je neemt beslissingen, delegeert en superviseert uit te voeren opdrachten;
 • Het aansturen van het beleidsteam, het stafteam, de personeelsverantwoordelijke, de kwaliteitscoördinator, de technische dienst en centrale logistieke dienst aan; Je stelt je hierbij als een echte coachende leidinggevende op;
 • Het innemen van een scharnierpositie tussen de Raad van Bestuur en de dagelijkse werking van Huize Levensruimte;
 • De Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk.

De volledige vacature kan je hier raadplegen.

Spontaan solliciteren

Je kan altijd spontaan solliciteren. Dit kan je doen door ons jouw motivatiebrief en CV per mail aan de personeelsadministratie, personeelsadministratie@huizelevensruimte.be te bezorgen.

Wij bewaren je brief gedurende 6 maanden in onze werfreserve zodat we je op het gepaste moment kunnen contacteren. Bij een vacature nemen wij met jou contact op.

Mail je cv + motivatiebrief t.a.v. Jo Vandenbergh naar personeelsadministratie@huizelevensruimte.be. Voor specifieke vacatures kan je altijd checken op de site van de VDAB.