Als je ontevreden bent over iets wat met jou gedaan wordt, over iets wat over jou beslist wordt, over wat er gebeurt in de leefgroep,… dan kan je daar best over praten.


Met wie?

  • met je individuele begeleider,
  • met de begeleider waarvan jij denkt dat die het beste naar jou luistert,
  • met Greet Put (aanwezig in het centrum) die naar je zal luisteren en je zal voorthelpen.