Ouders

TeCeR

Voor wie?

In TeCeR (afkorting van Thuisbegeleiding met Crisishulp en Residentieel verblijf) worden jongeren, die grotendeels thuis verblijven, en hun gezin begeleid. Dat kan voor jongeren tot 18 jaar.

Wat doen jullie?

Thuisbegeleiding (begeleiding in je gezin) staat centraal. TeCeR beschikt evenwel ook over een eigen leefgroep waardoor je kind ook 4 nachten per week in de voorziening kan verblijven.

Indien er zich in jouw gezin een crisissituatie voordoet, kan TeCeR ook crisishulp bieden. TeCeR voorziet 7/7 permanentie en opvang in functie van crisishulp.