Huize Levensruimte

Verticale werking

Wie begeleiden wij?

Kinderen tot 14 jaar en hun gezin waarbij residentieel verblijf van het kind aangewezen is.

Welke werkvormen bieden wij?

Hoe werken wij?

Binnen de verticale werking staat de stabilisatie van het dagelijks leven en het aanleren van vaardigheden van (jonge) kinderen centraal.
 
Wij bieden ondersteuning van opvoedingstaken aan ouders.

Stabiliteit en veiligheid centraal

Stabiliteit en veiligheid zijn in deze leefgroep de vertrekbasis (voorwaarde) voor ontwikkeling en begeleiding van het kind en zijn context. In dit aanbod wordt er eerst (of continu) aan veiligheid en stabiliteit gewerkt om begeleiding (verandering of groei) op andere levensdomeinen mogelijk te maken. Dit hoeft niet voor alle kinderen in dezelfde mate van toepassing te zijn, maar we creëren in deze leefgroep wel een klimaat waarin deze doelgroep kan gedijen.

Focus -14 jaar

We geloven dat er naast de algemene competenties specifieke kennis en vaardigheden zijn voor de begeleiding van deze leeftijdsgroep en dat het belangrijk is om het leefklimaat zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingstaken in deze leeftijdsfase(n). De ontwikkelingstaken voor -14 jarigen situeren zich in de relaties met het gezin, schoolse vaardigheden, zichzelf verzorgen en samen spelen. Hun leefwereld speelt zich grotendeels af in het gezin, de school, de sportclub en de leefgroep (interne gerichtheid).
 
Hoewel thuisbegeleiding bij aanvang van een begeleiding niet in ons aanbod vervat zit, organiseren we deze werkvorm wel als uitstroom of vervolgtraject van een residentiële begeleiding.