Huize Levensruimte

Jongerenwerking

Wie begeleiden wij?

Jongeren vanaf 14 jaar waarbij residentieel verblijf van de jongere tijdelijk aangewezen is.

Welke werkvormen bieden wij?

Hoe werken wij?

Binnen de Jongerenwerking staat de stabilisatie van het dagelijks leven en het aanleren van vaardigheden van adolescenten centraal.

Stabiliteit en veiligheid centraal

Men focust zich op zelfstandigheid, autonoom wonen, uitbouw sociaal netwerk ... ... stabiliteit en veiligheid centraal. Stabiliteit en veiligheid zijn in deze leefgroep de vertrekbasis (voorwaarde) voor ontwikkeling en begeleiding van de jongere en zijn context. In dit aanbod wordt er eerst (of continu) aan veiligheid en stabiliteit gewerkt om begeleiding (verandering of groei) op andere levensdomeinen mogelijk te maken. Dit hoeft niet voor alle jongeren in dezelfde mate van toepassing te zijn, maar we creëren in deze leefgroep wel een klimaat waarin deze doelgroep kan gedijen.

Focus +14 jaar

We geloven dat er naast de algemene competenties specifieke kennis en vaardigheden zijn voor de begeleiding van deze leeftijdsgroep en dat het belangrijk is om het leefklimaat zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingstaken in deze leeftijdsfase(n). De leefwereld van adolescenten is veel breder en tracht zich vaak te onttrekken aan structuren / structurele groepen (externe gerichtheid). De peergroup wordt uiterst belangrijk voor de jongeren om hun positie in de maatschappij te verkennen, naar zelfstandigheid te groeien en conflicten aan te pakken.