Aan de slag bij ons 

Wat doet de organisatie voor vrijwilligers?

De organisatie zorgt voor een passend onthaal, een passende ondersteuning en begeleiding van de vrijwilliger (zie verder ‘procedure’).

De voorziening verbindt er zich toe, bij de organisatie van de werkzaamheden van de vrijwilliger en bij de begeleiding en vorming, rekening te houden met de persoonlijke verplichtingen van de vrijwilliger ten aanzien van zijn gezin, beroep en/of opleiding.

De vrijwilliger die een specifieke taak binnen een bepaalde werkvorm op zich neemt kan gebruik maken van verschillende inspraakkanalen in de organisatie, o.a. het regelmatige overleg met zijn begeleider (zie verder ‘procedure’), de jaarlijkse algemene vrijwilligersvergadering, specifieke bijeenkomsten van de werkvorm waar de vrijwilliger aan toegevoegd is.

De organisatie organiseert ook een jaarlijkse vormingsactiviteit voor deze vrijwilligers. Tevens biedt de organisatie jaarlijks (in de week van de vrijwilliger in maart) een uitstap / activiteit aan voor iedere vrijwilliger die tijdens de laatste 2 jaren actief is geweest in / voor de organisatie.

De organisatie verzekert de vrijwilliger tegen volgende risico’s:

  • burgerlijke aansprakelijkheid: wanneer een vrijwillig(st)er bij de uitvoering van een taak in opdracht van de organisatie door fout, onvoorzichtigheid of verzuim schade toebrengt aan een persoon of een zaak, of wanneer dit gebeurt door een persoon voor wie men moet instaan, dan is deze schade verzekerd;
  • lichamelijke ongevallen: wanneer een vrijwilliger een lichamelijk ongeval overkomt tijdens de uitvoering van een taak en ook op de weg naar of van deze activiteit, dan is dit verzekerd.

In sommige gevallen kan het zijn dat de vrijwilliger toch zelf de schade moet terugbetalen: hij maakt telkens dezelfde fout, ook al werd hij daar al vaker op gewezen, hij maakt een zware fout (bijv. is dronken en veroorzaakt daardoor schade), pleegt bedrog of maakt met opzet een fout.

De organisatie betaalt de onkosten voortvloeiend uit de opdracht terug.

Maaltijden / dranken die genuttigd worden tijdens de opdracht worden niet doorgerekend aan de vrijwilliger.