Aan de slag bij ons 

Hoe word je vrijwilliger in onze organisatie? Welke procedure wordt gevolgd?

Wanneer een kandidaat – vrijwilliger (ouder dan 18 jaar) zich aanmeldt is het belangrijk om deze kandidaat en zijn verwachtingen te leren kennen en te laten kennismaken met onze werking en verwachtingen.

Wanneer de kandidaat een specifieke taak wenst op te nemen binnen een deelwerking (praktisch, pedagogisch) volgen wij een vaste procedure om de samenwerking met deze kandidaat – vrijwilliger op te starten en uit te bouwen.

 

 

Kandidaatstelling

De kandidaat vrijwilliger stelt zich spontaan kandidaat via:

De kandidaat vrijwilliger reageert op een advertentie waarin de voorziening op zoek gaat naar een vrijwilliger voor een specifieke taak binnen een deelwerking.

 

Kennismakingsgesprek en beslissing

Er gebeuren twee kennismakingsgesprekken:

 • Gesprek 1 met de verantwoordelijke van de vrijwilligerswerking

Inhoud van het gesprek:

 • beeld vormen van de visie en ingesteldheid van de kandidaat en van wat hij / zij kan en wil bieden aan de organisatie, aan de jongeren / de ouders;
 • aan de kandidaat de kans bieden zich een beeld te vormen van de werking binnen Huize Levensruimte;
 • nagaan en afstemmen van de wederzijdse verwachtingen.

Op basis van dit gesprek kan zowel de kandidaat zelf als de verantwoordelijke uitmaken of de aanwervingsprocedure wordt voortgezet. Bij een positieve beslissing wordt de kandidatuur doorgegeven aan:

 • in geval van een spontane kandidatuur: de leidinggevenden van de organisatie, aangezien zij de geschikte personen zijn om uit te maken of en waar de kandidaat vrijwilliger met zijn specifieke aanbod best kan ingezet worden;
 • in geval van een reactie op een advertentie: de verantwoordelijke van de deelwerking die de advertentie heeft laten plaatsen.
 • Gesprek 2 met de verantwoordelijke van de deelwerking waaraan de kandidaat als vrijwilliger zal verbonden worden.

  Inhoud van het gesprek: er wordt verder gegaan op de gegevens uit het eerste gesprek, op de taken, de noden t.a.v. waarvan men de vrijwilliger wenst in te schakelen, op de begeleiding die de vrijwilliger nodig heeft,…

  Ook na dit gesprek wordt beslist tot voortzetting of stopzetting van de aanwervingsprocedure.

In geval beide partijen een samenwerking wensen op te starten wordt gevraagd aan de vrijwilliger om een uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) model 2, niet ouder dan 3 maanden en een doktersattest (attest waarin vermeld staat dat zijn gezondheidstoestand geen gevaar inhoudt voor de minderjarigen / personen met wie hij in contact komt) te bezorgen aan de organisatie.

 

Onthaal van de vrijwilliger

De verantwoordelijke die het kennismakingsgesprek uitvoerde met de kandidaat – vrijwilliger brengt hem in contact met het team of de dienst waar hij zal komen werken. Bedoeling is:

 • kennismaking met de leefgroep / de dienst;
 • verduidelijking en afbakening van de taken van de vrijwilliger;
 • afspraken rond tijdstip van aanwezigheden.

Er wordt tevens een contract opgesteld tussen de (directie van de) organisatie  en de vrijwilliger.

 

Begeleiding en vorming van de vrijwilliger

De vrijwilliger krijgt om te beginnen een basisopleiding via een onthaalmap. Daarnaast fungeert binnen het team of de dienst waar de vrijwilliger wordt tewerkgesteld één van de teamleden als zijn begeleider. Deze medewerker heeft regelmatig overleg met de vrijwilliger.

Verder wordt minstens éénmaal per jaar een passende vormingsactiviteit aangeboden.