Aan de slag bij ons 

Welke taken?

Vrijwilligers worden ingezet:

binnen een werkvorm

  • Als extra individuele aandacht / zorg voor een jongere, een ouder, een gezin (cfr. samen een activiteit doen, een buddy zijn, emotionele steun, luisterend oor, uitbreiding van netwerk);
  • Als ondersteuning op praktisch vlak (cfr. vervoer, samen winkelen, bibliotheek-bezoek, culturele activiteit, woning zoeken, koken, onderhoud)

als lid van het feestcomité, bij een (opbrengst)activiteit van de organisatie of van een deelwerking.

Vrijwilligers worden ook ingezet:

  • Omwille van hun expertise / talenten / passie/ hobby / kennis,… die begeleiders niet hebben  (cfr. studiebegeleiding, dagbesteding);
  • Omdat ze een andere motivatie, achtergrond, cultuur,…  vertegenwoordigen dan medewerkers en op die manier een andere invalshoek binnen brengen in de werking
    • is een meerwaarde voor de medewerkers (andere kijk) en voor de cliënten (brengen hen in contact met de samenleving, niet-hulpverleners).

Specifieke taken (pedagogisch, praktisch) binnen een bepaalde werkvorm.

Wij gaan samen met de vrijwilliger na wat hij te bieden heeft, welke zijn interesses en competenties zijn,… De begeleiders van de werkvorm gaan na op vlak van welke taken, welke leemtes,… hij zou kunnen ingeschakeld worden. Op basis van beide gegevens worden afspraken gemaakt rond het takenpakket van de vrijwilliger.

 

Opbrengstactiviteiten die worden aangestuurd door het feestcomité

De organisatie organiseert jaarlijks:

  • een joeldag = tuinfeest waarop cliënten, ex – cliënten, medewerkers, ex- medewerkers, geburen, kennissen, …worden uitgenodigd
  • een mosselfeest

De Jongerenwerking organiseert jaarlijks een eetdag ‘pasta basta’.

Naast de inzet van de vaste medewerkers doet Huize Levensruimte / de Jongerenwerking beroep op vrijwilligers om deze activiteiten te laten plaatshebben.